SI
Show menu

Podeljeni okoljski priznanji Znak kakovosti v graditeljstvu

13. 3. 2018
Na slovesnem odprtju 57. sejma Dom smo danes podelili tudi Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG). To je certifikat nacionalnega pomena, saj je edini neobvezni znak za okolje v graditeljstvu. Z njim so označeni proizvodi, storitve, naprave in tehnologije, ki izpolnjujejo najvišje in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec, prodajalec ali izvajalec mora hkrati zadostiti osnovnim zahtevam glede zagotavljanja kakovosti v razvojno tehnološkem procesu ter poslovni odličnosti. Okoljsko priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu 2018 prejmeta: Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva “AJM” podjetja AJM – okna – vrata – senčila  in za razvojno tehnološki dosežek lokalna prezračevalna naprava MIKrovent podjetja MIK Celje. Iskreno čestitamo!