Sejem Dom
Razstavljavci o sejmu

Zakaj biti del sejma Dom?

Na sejmu Narava-zdravje sodelujemo že preko 30 let. Tako smo bili v teh letih priča vsem vzponom in padcem tega sejma. V zadnjem času pa je to tudi edini sejem, ki se ga redno udeležujemo. Naša usmeritev k naravi in naravnim ter ekološkim proizvodom nam narekuje, da se obiskovalcem tega sejma moramo predstaviti. Cenimo pa tudi prijaznost in fleksibilnost organizatorjev.

Malči Božnar, Hiša medu Božnar

Kot dolgoletni razstavljavec in partner smo bili priča dobrim in slabim sejemskim časom, menjavanju ekip in iskanju alternativ zlasti spletni konkurenci. Veseli nas, da je sejem ne le obstal, temveč v zadnjih nekaj letih kaže opazne znake revitalizacije, zlasti v odnosu z javnostmi in orientacijo v zdravo okolje. Posledično večji obisk je za nas razstavljavce pomembna referenca pri odločanju za ponovno sodelovanje na sejmu.

Darja Lovšin, urednica revije Dita

Sejem Narava-zdravje omogoča predstavitev programov in projektov krepitve zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni, ki jih zagotavljajo Ministrstvo za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja RS, regijski zavodi za zdravstveno varstvo in nevladne organizacije. Tako dosežemo boljšo informiranost širše javnosti in s tem tudi dostopnost do tovrstnih projektov in programov.

Vesna Kerstin Petrič, vodja sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj, Ministrstvo za zdravje RS

6 razlogov

ZAKAJ RAZSTAVLJATI
NA SEJMU?