Sejem Dom

Rdeča nit letošnjih strokovnih obsejemskih dogodkov na Sejmu Dom, ki jih je oblikoval Gradbeni inštitut ZRMK, je gradnja in prenova stavb ter viri energije za njihovo delovanje.

Dogodki so namenjeni strokovni javnosti in občanom, ki gradnjo ali prenovo načrtujejo ali jo že izvajajo, ali pa razmišljajo o menjavi vira ogrevanja ali drugih ukrepih. V zadnjih letih so nas ekstremni vremenski dogodki opomnili na našo ranljivost in nemoč v boju proti naravi, na pomen krožnosti v gradbeni verigi in na gradnjo brezemisijskih, trajnostnih stavb, pa tudi na prenovo obstoječega stavbnega fonda za njegovo čim prejšnje razogljičenje.

SVETOVANJA ZA OBISKOVALCE

STROKOVNI DOGODKI

SREDA, 6. MAREC

Strokovna delavnica: FOTONAPETOSTNE NAPRAVE in ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU – ZKG

Eden izmed ciljev zelenega prehoda je postopno razogljičenje stavbnega fonda, kjer je ključno opuščanje fosilnih goriv, pri čemer imajo pomembno vlogo naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Nepogrešljiv člen pri nakupu blaga in storitev je zagotavljanje kakovosti, kamor sodijo tudi znaki za okolje, sinonim za višjo in preverjeno kakovost.

Orisani bodo uveljavljeni znaki za okolje ter podane vzporednice z nacionalnim znakom ZKG, pri čemer je ključna izmenjava mnenj, izkušenj, ovir, potreb in izzivov ter pridobljena stališča odločevalcev in stroke, ki bo podlaga za oblikovanja meril na nacionalni ravni v okviru nadgradnje znaka ZKG za storitev vgradnje samooskrbne fotonapetostne naprave.

VEČ INFORMACIJ

SREDA, 6. MAREC

Večerni sprejem za razstavljavce: Podelitev okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu

V okviru večernega sprejema bo potekala slavnostna podelitev okoljskih certifikatov Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znakov ZKG, ki ga prejmejo  le najboljši na svojem področju.

Na poti k hitrejšemu razogličenju stavb sta kot kamenčka v mozaiku tudi letošnja prejemnika »zelenega« znaka ZKG, katerega nadgradnja poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – www.care4climate.si.

Podjetje MIK iz Celja je pridobilo znak ZKG za prijavljeno izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje z integriranim lokalnim prezračevalnim sistemom, kjer so bili še posebej ovrednoteni trajnostni vidiki vgradnje. S pridobljenim znakom ZKG se ponaša tudi izvedba konstrukcijskih ojačitev in sanacija vlage na stavbah kulturne dediščine, ki jo je prijavilo podjetje GRAS iz Ljubljane.

VEČ INFORMACIJ

ČETRTEK, 7. MAREC

OKROGLA MIZA: Kaj moramo pri nas spremeniti, da bi spodbudili trajnostno gradnjo?

Kazalniki trajnostne gradnje po Level(s) in pilotni projekti

Gradnja ogljično nevtralnih stavb, premislek o krožnosti pri graditvi, o ponovni uporabi in recikliranju gradiv, odpornost stavb na podnebne spremembe ob gospodarnosti izbranih rešitev in zagotavljanju kakovosti v procesu graditve predstavljajo temelj za zeleni prehod na področju grajenega okolja.

Na okrogli mizi želimo osvetliti trenutno stanje na področju graditve trajnostnih stavb, evidentirati ovire in razpravljati o spodbudnejšem okolju za trajnostno gradnjo pri nas.

Z udeleženci bomo spregovorili tudi o vlogi pilotnih projektov trajnostne gradnje, o širitvi primerov dobrih praks na tem področju kot tudi o morebitnih potrebnih spodbudah in zakonodajni podpori.

PETEK, 8. MAREC

Strokovni posvet: Fotonapetostne naprave na stavbah kulturne dediščine – priložnosti in tveganja

Soočanje s podnebnimi spremembami in uresničevanje obveznosti, ki jih pred nas postavlja članstvo v Evropski uniji, korenito posegata v ustaljene prakse prenove stavb. Vseh stavb pa ne moremo obravnavati enako.

Pri stavbah kulturne dediščine želimo preprečiti posege, ki bi izničili njihovo identiteto in vrednote. A tudi te stavbe se, kot vse druge, ohranjajo le z uporabo in smiselnim nadgrajevanjem.

Ali je vgradnja fotonapetostnih naprav na stavbe kulturne dediščine združljiva z načeli celostnega ohranjanja kulturne dediščine? Ali jo sodobno konservatorstvo vidi kot grožnjo ali tudi kot priložnost za prilagajanje tovrstnih stavb na sodobne potrebe družbe?

VEČ INFORMACIJ