Priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu - Sejem Dom
SI
Show menu

Priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu

Dobitnika priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu za leto 2020:

Podjetje MIK Celje, za sodobno vgradnjo stavbnega pohištva »MIK« z integriranim prezračevalnim sistemom MIKrovent
Okoljsko priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu so pridobili za sodobno vgradnjo oken, balkonskih in vhodnih vrat iz različnih materialov, kot so les, PVC, aluminij in kombinacije naštetih materialov, ki jih tržijo pod blagovno znamko »MIK«, vključno z integriranim  lokalnim prezračevalnim sistemom MIKrovent pri novogradnjah in prenovah. Poleg stavbnih elementov in lokalnega prezračevalnega sistema vgrajujejo še senčila, komarnike, zunanje in notranje police, za kar imajo ustrezna dokazila o kakovosti.

Pohvalna je integracija lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent, ki je plod lastnega razvoja, v okenski ali vratni sestav, ki predstavlja ustrezno rešitev predvsem za stanovanjske stavbe (hiše in stanovanja). S tem zadostijo tudi zahtevam po večji energetski učinkovitosti in predpisom s področja prezračevanja, s čimer se izboljšajo bivalni in delovni pogoji v prostorih, kar ima vpliv na zdravje in počutje uporabnikov.

Podjetje Kronoterm, za toplotno črpalko Adapt
Toplotna črpalka Adapt tipa zrak - voda je plod lastnega razvoja, saj podjetje že skoraj tri desetletja uspešno razvija, proizvaja in trži toplotne črpalke, ki ustrezajo vsem zahtevam predpisov in pripomorejo k učinkovitejši rabi energije in povečani rabi obnovljivih virov energije, za domači in tuji trg. Razvoj toplotne črpalke Adapt ni potekal le v smeri tehnično tehnoloških izboljšav in inovativnih rešitev, optimizacije proizvodnega procesa, enostavne vgradnje, tihega delovanja in vzdrževanja, temveč tudi v smeri dizajna oz. oblikovanja. Naprava je primerna za stanovanjske hiše, ki imajo talno ali radiatorske ogrevanje, hkrati je primerna tudi za hlajenje stavbe in pripravo tople sanitarne vode.

Dobitnika priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu za leto 2019:

Sistemske rešitve »Lumar« za skoraj nič-energijske hiše, podjetja LUMAR IG iz Maribora
Okoljsko priznanje ZKG je podjetje LUMAR pridobilo za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše lastne proizvodnje in blagovne znamke. Za doseganje meril visoko energetsko učinkovitih hiš je potekalo več razvojno raziskovalnih nalog v okviru lastne razvojne skupine, prijavljene na ARRS, in sicer: optimizacija štirih konstrukcijskih sistemov zunanjih sten - Lumar Prestige, Lumar Pasiv Energy, Lumar Pasiv Energy Eco in Lumar Masiv; analiza in rešitve detajlov za preprečitev toplotnih mostov; zagotavljanje ciljne zrakotesnosti ovoja stavbe; rešitev detajla podzidka; sodobna vgradnja stavbnih elementov; izboljšana zvočna izolativnost medetažne konstrukcije; optimizacija sistema ogrevanja in prezračevanja. Cilj razvojno raziskovalnih nalog je poiskati, razviti in implementirati ustrezne sistemske rešitve, ki jih bodo lahko uporabili pri vseh hišah lastne proizvodnje, to so tipske hiše oz. po »katalogu« in hiše po zasnovah lastnega arhitekturnega biroja ali zunanjih arhitektov. Za ustreznost vseh naštetih sistemskih rešitev imajo pridobljena ustrezna potrdila in dokazila neodvisnih inštitucij.
Čistilna naprava Eco Box SBR-Q, podjetja Roto Slovenija
Podjetje Roto se lahko pohvali že s šestim priznanjem ZKG za razvojno tehnološki dosežek, tokrat za malo čistilno napravo ECO BOX SBR-Q, podprto s tehnologijo, ki omogoča telemetričen nadzor nad delovanjem malih čistilnih naprav, kar je novost na tržišču in pomeni nadgradnjo dosedanjih bioloških čistilnih naprav s t. i. SBR delovanjem oz. cikličnim čiščenjem odpadnih vod. Razvoj produktov poteka v lastnem razvojnem centru od ideje do implementacije v proizvodnji proces. Pomemben del razvoja predstavlja tudi optimizacija delovnega procesa. Pohvalno je tudi, da jim je uspelo v še ne dobrem letu dni prodati kar 10 tovrstnih čistilnih naprav. Čistilno napravo ECO BOX SBR-Q sestavljajo vodotesen in mehansko stabilen rezervoar, primeren tudi za povozne površine, in območja z visoko podtalnico, ter sodobna krmilna tehnologija z oddaljenim pametnim nadzorom in sistemom za prenos in pretvorbo podatkov v računalniško obliko. Delovanje in nadzor sta omogočena tudi prek tablice ali mobitela, s tem pa je omogočeno spremljanje rabe energije, analiza podatkov, naročanje servisov in preklop med rednim in počitniškim delovanjem tudi na daljavo. Za čistilno napravo imajo ustrezne certifikate, tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Podjetje posluje skladno s pridobljenima certifikatoma ISO 9001 in 14001.
Dobitnika priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu za leto 2018:

Podjetje AJM, Pesnica pri Mariboru – Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva »AJM«
Podjetje AJM je pridobilo priznanje ZKG za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje, znano tudi kot vgradnja, skladna s smernico RAL. Vgrajujejo okna iz lesa, PVC, aluminija in kombinacije naštetih materialov – les ali PVC z oblogo iz aluminija – ter senčila in police. Poleg sodobnega načina vgradnje ponujajo tudi posebne izvedbe glede na značilnosti projekta in tip nosilne konstrukcije. Vsi uporabljeni materiali in sistemske rešitve imajo ustrezne certifikate, priprava delovnega procesa pa poteka v skladu s standardom SIST EN ISO 9001, pri vgradnji pa uporabljajo kakovostne materiale, sistemske rešitve in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke. Vzpostavljena je stalna kontrola kakovosti, pohvalijo se lahko z nudenjem servisa in vzdrževanjem stavbnega pohištva tudi po preteku garancijske dobe. Pohvalno je tudi, da so kot prvi v Sloveniji pričeli redno dodatno usposabljati monterje in pripravljati pisna navodila o poteku in načinih sodobne vgradnje za monterje, ki jih stalno nadgrajujejo.

Podjetje MIK, Vojnik pri Celju – Lokalna prezračevalna naprava »MIKrovent 30 / 60 / 120«
Podjetje MIK je pridobilo priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za lokalno prezračevalno napravo „MIKrovent 30 / 60 / 120“, ki je razvojno tehnološki dosežek.
Razvojni dosežek predstavlja prezračevalna naprava MIKrovent (pridobljeni tudi patenti), ki je v celoti plod domačega znanja. In je novost v svetovnem merilu, saj se ponaša z inovativnimi rešitvami toplotnega križnega izmenjevalnika. Veliko pozornost namenjajo zniževanju hrupa, vgradnji različnih filtrov in protiradonski zaščiti ter oblikovalsko-funkcionalnim izboljšavam.
Naprava je namenjena zagotavljanju zadostne količine svežega zraka v bivalnih in delovnih prostorih, saj s prezračevanjem dosežemo  izkoristek od 80 do 95 odstotkov, odvisno od pretočne količine zraka. Napravo se lahko vgradi v razširjene okenske profile, roletne omarice ali samostojno na steno.
Pohvalna je tudi investicija v poskusno komoro (laboratorij), kjer lahko simulirajo različne klimatske pogoje in s tem sproti odpravljajo pomanjklivosti in nadgrajujejo rešitve že v fazi razvoja.
Kupcem ponujajo celovito storitev, od svetovanja, vgradnje do servisiranja, vzdrževanja in odstranitve naprave, saj so okoljsko naravnano podjetje.

Dobitnika priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu za leto 2017:

Podjetje Hipox d.o.o. za izvedbo ravnih streh in teras

Obrazložitev komisije: Podjetje HIPOX se ukvarja predvsem s specialnimi gradbenimi deli, kamor sodi tudi izvedba ravnih streh in teras. Dela izvajajo na novogradnjah in prenovah na industrijskih, poslovnih, javnih in večstanovanjskih stavbah.
Izvajajo vse vrste ravnih streh in teras, klasične in obrnjene v obeh  izpeljankah – plus ravna streha in dvojna streha. Vodotesnost zagotavljajo s hidroizolacijskimi sloji, večinoma so to elastobitumenski trakovi. Usposobljeni so tudi za vgradnjo drugih vrst hidroizolacijskih slojev, npr. iz sintetičnih materialov.
Dejavno se vključujejo že v procesu načrtovanja s tehnično-tehnološkimi rešitvami in možnimi izvedbenimi detajli. Vzpostavljena je stalna kontrola kakovosti, pohvalijo se lahko z najsodobnejšo strojno opremo, kar jim omogoča lažjo, hitrejšo in kakovostnejšo izvedbo.
Pohvalno je vodenje poslovnega procesa in poslovnega sistema. Zgledno skrbijo za dodatno usposabljanje, varstvo pri delu in zdravje zaposlenih ter posvečajo veliko pozornost skrbi za okolje.

Podjetje Slovenijales trgovina d.o.o za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva Slovenijales
 
Obrazložitev komisije: Podjetje Slovenijales Trgovina je pridobilo priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, znano tudi kot vgradnja, skladna s smernico RAL.
Vgrajujejo predvsem stavbno pohištvo podjetja Jelovica, za kar imajo ustrezne certifikate, enako velja tudi za ostali material, ki ga vgrajujejo. Jelovica jim zagotavlja vso strokovno podporo in tehnično-tehnološko pomoč, saj ima laboratorij in lasten razvoj. Skupaj rešujejo tudi toplotne mostove in druge detajle s področja gradbene fizike. Vse rešitve montaže pripravijo v sodelovanju z razvojnim oddelkom v Jelovici ter s pooblaščenimi stokovnjaki tesnilnih sistemov.
O poteku del vodijo zapisnik s fotodokumentacijo, prevzem izvedenih del se opravi šele po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika. Kupcem proti plačilu ponujajo tudi servisiranje.
Montažnim skupinam so na voljo podrobna navodila za vgradnjo. Zaposlenim omogočajo stalno usposabljanje in skrbijo za njihovo zdravje in varstvo pri delu.

Dobitnika priznanja za leto 2016:

Iz obrazložitve strokovne komisije:


»Podjetje ARCONT IP iz Gornje Radgone vgrajuje okna in vrata lastne proizvodnje, saj je eden izmed večjih proizvajalcev PVC in aluminijastega stavbnega pohištva.
Poleg sodobnega načina vgradnje, bolj poznanega kot »RAL vgradnja«, ponujajo tudi posebne izvedbe glede na značilnosti projekta in tip nosilne konstrukcije.
Pri vgradnji uporabljajo kakovostne in certificirane materiale in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke.O poteku del vodijo zapisnik, kupcu predajo navodila za vgradnjo in vzdrževanje ter ponujajo proti plačilu tudi vsakoletno servisiranje.
Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in njihovo seznanjanje z novostmi.
Pohvalijo se s številnimi referencami v Slovenij, Avstriji in Nemčiji.«

Iz obrazložitve strokovne komisije:

»Podjetje SATLER okna in vrata iz Slovenskih Konjic vgrajuje PVC okna in vrata lastne proizvodnje, po naročilu pa tudi lesena in aluminijasta.
Sodobno vgradnjo oz. bolj poznano kot »RAL vgradnjo« izvajajo že vrsto let. Upoštevajo tudi navodila dobaviteljev profilov, tesnilnih in pritrdilnih sredstev.Dobra stran njihove montaže je tudi reševanje toplotnih mostov in drugih detajlov s področja gradbene fizike.
Pri vgradnji uporabljajo kakovostne in certificirane materiale in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke.O poteku del vodijo zapisnik in skrbijo za zgleden poslovni odnos s strankami.
Redno izvajajo dodatno izobraževanje usposabljanje zaposlenih.
Med njihove številne reference spadajo enodružinske hiše, večstanovanjske, poslovne in javne stavbe po Sloveniji, Avstriji in Nemčiji.«

Priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu 2015

Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni certifikacijski znak, s katerim so označeni izdelki, storitve, naprave in sistemi, ki izpolnjujejo najvišje in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti.
Pri tem se ocenjuje celovita kakovost – od naročnika, uporabnika, lastnika do širšega družbenega okolja.
Priznanje je promocija kakovostnih izdelkov, storitev, naprav in sistemov. Je nagrada uspešnim proizvajalcem in izvajalcem, da bi njihova večja kakovost lahko postala konkurenčna prednost.

Vabljeni, da si preberete več o priznanjih.

Nagrajenca 2015

Podjetje Jelovica okna je poznano kot renomiran proizvajalec lesenega stavbnega pohištva. Pohvalno je, da so pridobili  poročila o preskušanju lastnih izdelkov v akreditiranem laboratoriju in pripravili podrobnejša navodila za vgradnjo. Vse rešitve montaže pripravijo v sodelovanju z lastnim razvojnim oddelkom (imajo tudi lastno testirno napravo) ter s pooblaščenim stokovnjakom tesnilnega sistema v Sloveniji.
Vsi uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate, upoštevajo sodobna pravila stroke in skrbijo za kakovostno orodje. Priprava delovnega procesa in obvladovanje proizvodnje poteka v skladu s SIST ISO 9001. O poteku del vodijo zapisnik s fotodokumentacijo. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in njihovo seznanjanje z novostmi.
Podjetje AJM je že petič prejelo priznanje Znak kakovosti za montažo stavbnega pohištva iz lastne proizvodnje, lesena in PVC. Dobra stran njihove montaže je tudi reševanje detajlov glede na značilnosti projekta in toplotnih mostov. Kot prvi v Sloveniji so izdelali navodila za vgradnjo, namenjeno monterjem. Pri vgradnji uporabljajo kakovostne materiale in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke. Uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate. Priprava delovnega procesa in obvladovanje izvedbe montaže poteka v skladu s SIST ISO 9001. O poteku del vodijo zapisnik, za zagotavljanje servisa in vzdrževanja imajo na voljo posebej opremljena vozila. Podjetje skrbi za vsakoletno dodatno izobraževanje in njihovo seznanjanje z novostmi. 

Iskrene čestitke!

Komisija

V ocenjevalni komisiji so lahko le neodvisni strokovnjaki, ki niso v povezavi s prijavitelji in imajo med drugim tudi dolgoletne izkušnje z vodenjem razvojnih oddelkov. 

Pri vrednotenju razvojno tehnoloških dosežkov je poudarek na ocenjevanju novega razvojnega dosežka izdelka ali naprave ali na tehnoloških izboljšavah, ki je podprto z patentom ali drugimi merljivimi dokazili.
Ker spada priznanje ZKG med neobvezne okoljske certifikate je poudarek tudi na socialno-družbenih, ekonomskih in okoljskih vidikih vrednotenja izdelka, storitve, naprave ali tehnologije. 

Poleg naštetih članov komisije sodelujejo še strokovnjaki-poročevalci s področja financ, zadovoljstva uporabnikov in investitorjev ter varstva in zdravja zaposlenih. 

Priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu 2015 je izbrala strokovna komisija v sestavi
Vodja komisije

Mag. Miha Tomšič, univ. dipl. inž. grad.;
pomočnik vodje Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK;
strokovnjak na področju gradbene fizike, učinkovite rabe energije v stavbah, celostne kakovosti bivalnega okolja in trajnostne gradnje.
Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.;
pomočnica člana uprave za raziskovalno dejavnost in vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK;
strokovnjakinja s področja nizkoenergijske in skoraj ničenergijske gradnje in prenove stavb, gradbene fizike, LCC in LCA analiz ter razvoja meril za trajnostno gradnjo.
Tone Bohinc, univ. dipl. inž. les.; 
zaposlen v podjetju BO.CONSULTING;  
strokovnjak s področju stavbnega pohištva in obdelave lesa ter predavatelj na višji strokovni šoli, dolgoletni vodja razvoja, priprave dela in proizvodnje v lesno-predelovalni industriji.
Neva Jejčič, univ. dipl. inž. arh.;
vodja razstavno svetovalne dejavnosti v GCS na Gradbenem inštitutu ZRMK;
strokovnjakinja s področja stavbnega pohištva in prenove stavb, kakovosti materialov in storitev,  informiranja, svetovanja in izobraževanja pri gradnji in prenovi.

Nagrajenca 2014

EkoBlue biološka čistilna naprava za komunalne odpadne vode z nestalnim dotokom, podjetja ROTO GROUP iz Murske Sobote. 

Podjetje je razvilo povsem novo obliko posode iz polietilena, namenjene za čistilno napravo za komunalne odpadne vode z nestalnim dotokom. Novi tip čistilne naprave ima poleg drugačne oblike izboljšane konstrukcijske lastnosti, optimiziran je tudi proizvodni proces. Eko Blue čistilna naprava vsebuje tri povezane rezervoarje iz polietilena. Vsaka komora ima določeno funkcijo:

  • prva komora - primarno čiščenje
  • druga komora - aeracijski prekat z bakterijami na prosto gibajočih nosilcih, ki omogoča njihovo preživetje tudi pri nestalnem dotoku odpadne vode
  • tretja komora - sekundarno čiščenje z usedalnikom.

Prednosti čistilne naprave so vrtljiv vtok za lažjo montažo, enostavno vzdrževanje,  dolga življenjska doba.Podjetje svojim kupcem ponuja celovito storitev: od izdelave, prodaje, tehničnega svetovanja, distribucije, montaže, servisiranja, poprodajnih storitev in izobraževanja uporabnikov. Podjetje posluje skladno z ISO 9001 in 14001, zaposleni se stalno izobražujejo. Veliko skrb posveča tudi varovanju okolja.

Drugo priznanje ZKG pa je za leseno okno - AJM IV 90 prejelo podjetje AJM iz Pesnice pri Mariboru. 

Podjetje AJM slovi kot uspešen in kakovosten proizvajalec stavbnega pohištva iz PVC in aluminija ter njihove sodobne vgradnje. V letu 2011 je pričelo vzpostavljati proizvodnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dosežek zaznamuje celovit proces od raziskave podatkov o zasnovi lesenih oken in trendov njihovega razvoja ter tehnologije izdelave do oblikovanja lastnih konstrukcijskih rešitev, sistema preskušanj (TRC JUB, ZAG in IFT Rosenheim), zagona redne proizvodnje in dovršenega pristopa k trženju in prodaji. Posebej je pohvalno, da so za preverjanje pravilnosti načrtovalskih odločitev uporabili vse tehnike preskušanja, ki so trenutno na trgu, in s pridobljenimi pozitivnimi poročili o preskušanju dokazali, da so na pravi poti pri snovanju nadaljnjih izboljšav lesenega okna in postopkov njegove izdelave.Lesena okna izdelujejo šele dobro leto, zato je obseg izdelave še vedno butičen v primerjavi z ostalo njihovo proizvodnjo oken in vrat. Način vgradnje je že utečen in v praksi potrjen, enako prodajne poti in trženje, sistem notranje kontrole in drugi postopki, ki sestavljajo proizvodni krog od obdelave vhodnih surovin do predaje končnega izdelka v uporabo. Vsi uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate. Priprava delovnega procesa in obvladovanje proizvodnje poteka v skladu s SIST ISO 9001:2008. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in podizvajalcev ter njihovo seznanjanje z novostmi pri izdelkih, materialih in načinih vgradnje.


Gradbeni inštitut ZRMK je že leta 1996 razvil sistem priprave meril in postopek ocenjevanja izdelkov, naprav, tehnologij in storitev. S tem so bili položeni temelji za priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), znaka za okolje in nadstandardne blagovne znamke. Prvo ocenjevanje oken slovenskih proizvajalcev je bilo razpisano in izvedeno naslednje leto, do zdaj pa je bilo podeljenih 161 priznanj ZKG na 28 področjih ocenjevanja.
Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni okoljski certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka. Označuje izdelke, naprave, tehnologije in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec ali izvajalec storitve mora zagotoviti kakovost v razvojno-tehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno odličnost. Pri ocenjevanju se preverjajo še okoljski, družbeni in ekonomski vidiki.

Poslanstvo priznanja Znaka kakovosti v graditeljstvu je promovirati prizadevanja za odličnost in dvigniti kakovost in konkurenčnost proizvodov, naprav, tehnologij in storitev s področja graditeljstva v Sloveniji. Končni cilj je uveljaviti ZKG kot orodje obveščanja in varovanja potrošnikov, izboljšati kakovost izdelkov, naprav, tehnologij in storitev ter spodbujati raziskave in razvoj novih produktov.

Ta edinstven certifikat na področju graditeljstva v Sloveniji je že pred 18 leti pri ocenjevanju upošteval tudi merila / vidike trajnostne gradnje. Celovita kakovost, ki jo predstavlja, namreč pomeni več kot zgolj tehnične zahteve, predpisane s standardi in pravilniki. Z uporabo nagrajenih izdelkov in storitev morajo biti zadovoljni vsi: od naročnika, kupca in uporabnika do širšega družbenega okolja. To je mogoče le takrat, ko merila vključujejo najnovejše in najvišje tehnično-tehnološke zahteve glede izdelka ali izvedbe storitve, proizvodnje ali poslovnega sistema, vgradnje in uporabe ob vzpostavljenem sistemu stalnega razvoja in izboljšav ter poudarjeni skrbi za varovanje okolja in obvladovanje celotnega življenjskega cikla izdelka, naprave ali tehnologije. Zato je kakovostna izbira odločilnega pomena za zagotavljanje trajne funkcionalnosti in zadovoljstva uporabnika ter nenazadnje tudi ekonomičnosti investicije in varovanja okolja. S pravilno izbiro in (v)gradnjo se zmanjšajo stroški uporabe, vzdrževanja in razgradnje. S tem se dviguje kakovost grajenega okolja.

Novice

11.08.2021

Ambient Ljubljana in Dom plus novembra

31. Ambient Ljubljana – sejem pohištva in notranje opreme ter 5. Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami načrtujemo ...
Preberi več >>
09.08.2021

Sejemski dvojček Dom in Ambient Ljubljana odpovedan

Obveščamo vas, da smo zaradi velikega števila odpovedi med vami, PCT zahtev za obiskovalce ter nepredvidljive situacije, ki med drugim preti s ponovnim omejevanjem javnega življenja ...
Preberi več >>
25.05.2021

Bodite pozorni na lažno pošto

Ste morda tudi vi med tistimi našimi razstavljavci preteklih sejmov ali pa smo vas ob tej ali oni priložnosti že kontaktirali v imenu Gospodarskega razstavišča? POZOR!
Preberi več >>
Arhiv novic »