S čim se splača ogrevati - Sejem Dom
SI
Show menu

S čim se splača ogrevati

3. 3. 2018
Trajnostno naravnana družba je neločljivo povezana z lokalno izrabo obnovljivi virov energije. V Sloveniji lesna biomasa (tudi odpadki) in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za povečanje rabe OVE in s tem trajnostno ogrevanje stavb. Naraščajoče cene energije in energentov so predvsem v gospodinjstvih ključni razlog za iskanje stroškovno najučinkovitejše rešitve. Zamenjava ELKO, najpogostejšega fosilnega energenta z zemeljskim plinom, ima v tem trenutku predvsem ekonomske prednosti, ne izpolnjuje pa trajnostnih in strateških kriterijev. Individualni kotli na različne oblike lesne biomase so stroškovno učinkovit način ogrevanja, vendar je treba upoštevati omejitve predvsem pri ad hoc zamenjavi energenta (največkrat ELKO-polena) in na področju emisije trdih delcev. Toplotne črpalke so primerne za (skoraj) vse stavbe, uporabljajo visok delež OVE pri svojem delovanju in so okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja s (potencialno) pozitivnimi družbenimi multiplikativnimi učinki. Sledite program GI ZRMK ter izkoristite strokovnjake na sejmu za brezplačno svetovanje.