Sejem Dom
22. – 26. marec 2023

61. SEJEM DOM

Strokovni dogodki ZRMK

Za strokovno javnost (projektanti, investitorji, proizvajalci, izvajalci in ostala zainteresirana javnost) so na voljo trije dogodki z orisom trajnostnega pristopa pri načrtovanju, gradnji (tudi prenovi) in uporabi stavbe s servisiranjem ter vzdrževanjem v celotni življenjski dobi. Več na spletni strani >> 

Delavnica – Razogljičenje stavb in Znak kakovosti v graditeljstvu: dogodek bo potekal v sredo, 22. marca 2023, med 10.30 in 12.30 v dvorani Forum. Obravnavana tematika bodo nove »zelene« kategorije Znakov kakovosti, ki se razvijajo v okviru certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, ki je garant višje in preverjene kakovosti pri zelenem prehodu.

Spremljevalni dogodek – Zagotavljanje kakovosti pri prenovi stavb: doseganje želene kakovosti pri prenovi stavbe, od načrtovanja, izvedbe do nadzora in financiranja, ni modna muha, temveč proces, ki zahteva veliko znanja, izkušenj, sistematičnosti in usklajenosti vseh vpletenih deležnikov, saj si ne smemo in ne moremo privoščiti slabših pogojev bivanja, pa tudi ne npr. slabše požarne varnosti ali manjše potresne odpornosti stavbe.

Delavnica – Slovenski kazalniki trajnostne gradnje na podlagi EU okvirja Level(s): Evropska komisija je za poenotenje razpršenih pristopov pripravila evropski okvir Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, ki postaja osrednji instrument podpore izvajanju evropske politike na področju krožnega gospodarstva v graditeljstvu, graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe in razogljičenja stavb. Na delavnici bo predstavljen nadaljnji razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje.

ROTO konferenca

Dvorana Urška 1

Petek, 24. marec 2023 od 10:00 do 12:45