Sejem Dom

Izpostavljamo strokovne dogodke

Strokovno srečanje

Inštrument zagotavljanja kakovosti – nacionalna okoljska certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu, ki bo v sredo, 4. marca 2020, med 10. in 12. uro v dvorani Forum.

O celoviti prenovi večstanovanjskih stavb in bivanju po prenovi, ki bo v četrtek, 5. marca 2020, ob 16.00 uri v Preddverju dvorane Kupola – desno, na razstavno svetovalnem prostoru GI ZRMK.

Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi«, ki bo v petek, 6. marca 2020, med 10. in 15. uro v dvorani Urška 3.

Na modelih, panojih in s pomočjo interaktivnih orodji bo predstavljena sodobna vgradnja oken in vrat, energijsko učinkovita okna, rešitve s sestavami in izvedbo pohodnih in nepohodnih ravnih streh, sistemske rešitve za skoraj nič-energijske hiše, sistemi prezračevanja bivalnih prostorov, toplotna črpalka za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, mala čistilna naprava ter nabor ukrepov in postopkov za globoko oz. celovito prenovo večstanovanjskih stavb.

Program brezplačnih, neodvisnih in strokovnih predavanj, predstavitev in svetovanj

Neodvisna brezplačna svetovanja

Preddverje dvorane Kupola

Vse zainteresirane prosimo, da s seboj prinesejo fotografije ali tehnično dokumentacijo: mapna kopijo, tlorise, tipične prereze, skice idr.
4.–8.  marec, 11.00–14.00
4.–8. marec, 16.00–18.00

Arhitekt svetuje pri gradnji in prenovi hiše ali stanovanja  
Nasveti arhitekta so vam v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem in tudi v finančnem smislu.6. marec, 16.00–18.00
7. marec, 11.00–13.00

Arhitekt svetuje – naravna osvetlitev bivalnih in delovnih prostorov 
Naravna osvetlitev prostorov je ključna za dobro počutje in ima dokazano vpliv na zdravje ljudi. Kolikšna bo naravna osvetlitev prostora, je odvisno od razporeditve okenskih odprtin, velikosti in oblike, vrste zasteklitve in smeri neba. Kaj lahko naredimo, da bodo naši prostori dovolj osvetljeni, pa tudi zasenčeni ob poletni pripeki ali preprečitvi bleščanja v delovnih prostorih.4.– 8. marec, 11.00–13.00
4., 7. in 8. marec, 15.00–17.00
Trajnostna gradnja hiše iz opeke za zdravo in udobno bivanje
V zadnjih desetletjih imamo pri nas kar veliko izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem in skoraj nič-energijskem standardu, manj pa smo seznanjeni o gradnji klasično zidane hiše v sodobnih standardih. Nekateri so celo prepričani, da pasivna gradnja iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bodo strokovnjaki predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti in tudi stroškovni vidik gradnje.4.–7. marec, 10.00–12.00
4.–6. marec, 15.00–17.00
Statik svetuje
Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika so vam v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.

4.–8. marec, 15.00–17.00
4.–8. marec, 11.00–13.00
Pomen prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov na zdravje in počutje ljudi
Po novem bomo morali graditi in prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. To pa pomeni, da bodo morale biti stavbe čim bolj energijsko učinkovite in uporabljati v čim večji meri obnovljive vire energije. Čeprav v novejših stavbah običajno nimamo težav s prezračevanjem, saj morajo biti načrtovane in izvedene tako, da ustezajo tehničnim predpisom, se še vedno srečujemo z nepremišljenimi rešitvami prezračevanja prostorov. Še veliko več težav se pojavlja pri prenovah hiš in stanovanj, saj sodobna okna zelo dobro tesnijo. Posledica nezadostnega prezračevanja sta slab zrak in povišana vlaga, ki kondenzira na hladnih površinah (razvoj plesni). Koliko svežega zraka potrebujemo za dobro počutje in zbrano delo v prostorih. Kateri način prezračevanja je učinkovitejši – skozi okno ali prek rekuperatorjev. Katere predpise moramo upoštevati, ko gradimo ali prenavljamo.

4.–8. marec, 15.00–17.00
5.–8. marec, 10.00–12.00
Kako do gradbenega dovoljenja po novi prostorsko gradbeni zakonodaji
Pridobitev gradbenega dovoljenja je za večino investitorjev najtežji del celotnega projekta, saj so po njihovem mnenju postopki predolgi, prekomplicirani in zakonodaja neživljenjska.
Zainteresiranim so na voljo tudi praktični nasveti – na kaj moramo biti pozorni pri nakupu parcele, kako preveriti primernost lokacije, kateri posegi so možni na dani lokaciji, pomen postavitve hiše na parcelo in njena orientacija, ali je zazidljivost parcele res pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja ter na vrsto drugih vprašanj.

4.–6. marec, 11.00–13.00
Temeljenje hiš, geomehanske preiskave tal in zaščita pred plazenjem tal
Vabljeni vsi, ki se zanimate za najprimernejši način temeljenja (novogradnja ali se vam hiša poseda) ter kdaj in katere preiskave je smiselno izvesti, preden pričnemo načrtovati hišo. Vabljeni tudi tisti, ki opažate posedanja (plazenje) na terenu v okolici hiše, in tisti, ki načrtujete prenovo, pa ne veste, kje potekajo inštalacije v hiši ali na dvorišču.

5. in 6. marec, 15.00–17.00
Raba energije v stavbah:
S čim se splača ogrevati
Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš
Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije v stavbah je v pomoč, ker nas usmeri, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

4. in 6. marec, 15.00–19.00
Gradbeno svetovanje
Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo konkretni nasvet z detajlnimi rešitvami glede izbire in izvedbe hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev, sten, teras, balkonov in streh. Svetujemo glede načrtovanja pri novogradnji in prenovi, kot so izvedba cokla, ograje, zaključkov, prebojev, odprava toplotnih in zvočnih mostov.

5. in 7. marec, 15.00–19.00
Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte: COSME Cyber secure light, COSME – SMART4NZEB in LIFE – HEATLAND
Svetovanje je namenjeno podjetjem in ustanovam, ki bi se vključila v mednarodne razvojno raziskovalne projekte. Zainteresirani pridobijo v sklopu projekta dragoceno znanje in izkušnje pri implementaciji dobrih praks v domače okolje. Prikazani bodo primeri štirih mednarodnih projektov, rezultati in izsledki ter predviden potek del.

Neodvisna in brezplačna strokovna predavanja

Preddverje dvorane Kupola – desno

4. in 7. marec, ob 15.00
Vlaga in plesen v bivalnem okolju
Za prekomerno vlago in pojav plesni v bivalnih prostorih je lahko več razlogov. Lahko so npr. krivi toplotni mostovi, lahko bistveno izboljšano tesnjenje sodobnih oken, lahko pa tudi neustrezne bivalne navade uporabnikov. Zelo pomembna sta tudi medsebojni vpliv temperature in vsebnosti vlage v zraku ter način zračenja in ogrevanja prostorov. Na predavanjih se je mogoče seznaniti z mikroklimatskimi parametri, kakšne so posledice prenizke temperature v prostorih ter kakšna je razlika med relativno in absolutno vlažnostjo zraka. Izvedeti je mogoče, zakaj je treba zmanjšati absolutno vlažnost zraka, če se zniža temperatura v prostoru, kateri pogoji so potrebni za nastanek plesni in kako jo odpraviti, kakšna mora biti kakovost zraka v bivalnih prostorih in kako to doseči.

4. in 7. marec, ob 15.20
Alge na fasadah
Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja – razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, pa so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisali bomo vzroke za naštete težave in možnosti za njihovo preprečevanje. Odgovorili bomo na vprašanje, ali je za razrast alg na fasadah kriv izvajalec, proizvajalec zaključnih slojev ali pa je razlog kje drugje.

4. in 7. marec, ob 15.40
Kakovost zraka v bivalnih prostorih
Veliko se ukvarjamo z zunanjim zrakom in pripravljamo načrte in strategije za nadzor in izboljšanje njegove kakovosti. Hkrati pa v povprečju preživimo celo do 85 odstotkov časa v notranjih prostorih, torej je notranji zrak tisti, ki bi nas moral še bolj skrbeti. Seveda so značilnosti notranjega zraka v določeni meri povezane z značilnostmi zunanjega, a velik del vseeno izvira iz materialov gradbenih konstrukcij in notranje opreme ter načina bivanja in dela v prostorih. Evropska komisija je že leta 2003 opozorila na rezultate raziskav, da ima 20 odstotkov Evropejcev astmo in alergijske bolezni zaradi snovi v notranjem zraku. Slaba kakovost notranjega zraka pomembno vpliva med drugim na splošno počutje v prostoru, zmanjšanje koncentracije, nižanje učne sposobnosti in delovne storilnosti ter povečanje števila različnih obolenj. Pri načrtovanju in uporabi stavb moramo tem dejstvom posvetiti več pozornosti.

4., 6. in 8. marec, ob 16.00
8. marec, ob 11.00
Kako izbrati prava okna
Kako vgraditi okna oz. kakšna je vgradnja oken v skladu s »smernico RAL«
Zagotavljanje kakovosti –  okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu
Izbira oken ni lahka naloga, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno, so to le tehnične ali tudi okoljske? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati?
Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna s smernico RAL ali certifikatom Znaka kakovosti v graditeljstvu, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je Znak kakovosti v graditeljstvu.

4.–8. marec, ob 16.30
Celovita prenova večstanovanjske stavbe
Predstavili bomo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju.
Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) ter tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in sanacijo kapilarnega vleka. PEP vključuje vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenovo se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša raba energije za ogrevanje in hlajenje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.
Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe.

5. in 7. marec, ob 11.00
8. marec, ob 11.45
6. in 8. marec, ob 15.00
7. marec, ob 16.00
Trajnostna gradnja hiše iz opeke – pasivni ali skoraj nič-energijski standard za zdravo bivanje
Predstavili bomo gradnjo klasično zidanih hiš iz opeke v pasivnem ali skoraj ni-energijskem standardu. Kako se lotiti same zasnove opečne hiše in kako novogradnjo optimizirati v tehničnem in finančnem vidiku. Kakšno opeko izbrati, vezivno sredstvo in ostale elemente. Prikazali bomo postopke in značilnosti gradnje z opeko ter sistemsko razvitih gradbenih elementov, ki preprečujejo toplotne in zvočne mostove. Predstavljena bo še vgradnja instalacijskih vodov in sistemov upravljanja z napravami (IKC), ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Na koncu bodo predstavljeni tudi primeri konkretnih novogradenj.

5. in 6. marec, ob 11.45
Utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja
Poškodbe na stavbah ob naravnih nesrečah – potresi, poplave in neurja
Pri odločitvi za celovito prenovo stavb, predvsem starejših in tudi spomeniško zaščitenih stavb, je najpomembnejši pravilen pristop  k načrtovanju,  izvedbi in dosledni  kontroli kakovosti.
Statična in protipotresna utrditev ter sanacija kapilarnega vlaženja nosilnega sistema so glavni poudarki predavanja. Prikazane bodo glavne pomanjkljivosti, ki se jih ugotavlja pri predhodnih preiskavah ter nujni ukrepi, ki se načrtujejo v sklopu celovite prenove.
Ob naravnih nesrečah – poplave, potresi in neurja – nastanejo na stavbah tipične poškodbe, ki bodo podrobneje predstavljene. Kateri so prvi ukrepi, ki jih morajo lastniki opraviti sami, kakšen mora biti pravilen pristop za sanacijo samih konstrukcijskih elementov ter kaj je treba zagotoviti, da se vzpostavi ponovno normalno bivalno okolje.

5. marec, ob 15.00
Trendi na področju trajnostnega ogrevanja stavb
Oskrba s toploto predstavlja pomembne okoljske in stroškovne dejavnike gospodinjstev. Tako vpliv na okolje kot stroške za ogrevanje lahko gospodinjstva občutno zmanjšajo z istim ukrepom – ustrezno in preudarno izbiro vira/sistema za ogrevanje z visoko stopnjo rabe obnovljivih virov energije (OVE).

5. marec, ob 15.20
Toplotne črpalke in obnovljivi viri energije
V Sloveniji lesna biomasa in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za trajnostno ogrevanje stavb. Lesna biomasa je poceni, jo je pa potrebno uporabljati pravilno, ustrezne vlažnosti in v primernih kotlih, ob hkratnemu  zavedanju, da so lokalne emisije (CxHx, CO, trdi delci) lahko višje celo od emisij pri rabi fosilnih goriv. Toplotne črpalke so nekoliko dražji, vendar udobnejši in še vedno bistveno cenejši vir toplote od kurilnega olja in zemeljskega plina. Uporabljajo prek 80 odstotkov OVE pri svojem delovanju, primerne so za (skoraj) vse stavbe in predstavljajo okolju in denarnici prijazen način ogrevanja.

5. marec, ob 15.40
Poceni in do okolja prijazno ogrevanje
Kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Na voljo bodo informacije glede izbire ogrevalnega sistema, ogrevalnih naprav, sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, o regulaciji ogrevalnih naprav, obnovljivih virih energije pri oskrbi z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, o zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

5. marec, ob 15.00
Naravna osvetlitev bivalnih in delovnih prostorov
Ustrezna osončenost in osvetljenost prostorov sta ključna elementa za zagotovitev primerne ravni svetlobnega ugodja v delovnem in bivalnem okolju. Z analizami ugotovimo, kakšna je dnevna osvetljenost in osončenost posameznega prostora, izberemo najprimernejša senčila ali ukrepe za izboljšanje svetlobnega ugodja v prostorih in določitev najprimernejšega položaja za posamezno delovno mesto. Naravno osvetljenost preverjamo s količinskega, časovnega in kakovostnega gledišča.

Predstavitev mednarodnih projektov

4.–8. marec, ob 12.30

H2020, HAPPEN
Mednarodni projekt H2020 HAPPEN je namenjen razvoju in širjenju pristopa k globoki oziroma celoviti prenovi stanovanjskih stavb, posebej prilagojenih za države na območju Sredozemlja. Organizacijske in tehnične rešitve ter oblike financiranja bodo uporabljene tudi na pilotnih primerih, informacije z rezultati pa bodo dostopne prek digitalne platforme.

4. –8. marec, ob 12.50
LIFE, Podnebna pot 2050
Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov. Več: ww.podnebnapot2050.si.

4.–8. marec, ob 13.10
LIFE IP CARE4CLIMATE
Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje, boljša usposobljenost deležnikov, vpetih v proces gradnje in prenove, in razvoj nadgradnje nacionalnega okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu so le tri izmed nalog v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Prvi koraki so bili že izvedeni, vzpostavlja se LIFE IP platforma, več na spletni strani www.care4slimate.si.

4. in 6. marec, ob 11.00
Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte – COSME – Cyber secure light, COSME – Smart4NZEB, LIFE – HEATLAND
Z mednarodnim razvojem rešitev, ki upoštevajo načela krožne ekonomije, si lahko podjetja odprejo poslovne priložnosti doma in v tujini. Predstavljene bodo možnosti in aktivnosti, ki jih odpira Slovenski gradbeni grozd in drugi povezani sektorji. Predavanje je namenjeno podjetjem, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost in uspešnost na podlagi novih znanj, tehnologij, poslovnih modelov in razvojnega sodelovanja. Zvedeli pa boste tudi, kaj dejansko pomeni sodelovanje v inovacijskih grozdih in kaj to prinaša.