Sejem Dom

Nacionalni posvet o obnovljivih virih energije

Jutri poteka v dvorani Forum posvet z naslovom Potenciali občinskega proračuna za promocijo obnovljivih virov energije Local4Green, ki ga od 10.30 do 13. ure organizira Gradbeni inštitut ZRMK. Na njem bodo spregovorili o možnostih, ki jih imajo lokalne skupnosti pri doseganju trajnostnih ciljev, tako z investicajmi kot z dejanji. Spregovorili bodo o pozitivni in negativni davčni diskriminaciji. Več informacij najdete v spremljevalnem programu sejma.