Sejem Dom

Kako do finančnih ugodnosti Eko sklada?

Mreža energetskih svetovalcev ENSVET vam v dvorani Povodni mož nudi brezplačno, neodvisno in individualno energetsko svetovanje. Pomaga vam pri izboru, načrtovanju in uresničevanju naložb v ukrpee učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. V okviru sejma bodo med drugim predstavili shemo podpor in kreditov, ki jih lahko pridobite, če se odločite za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije ali rabo obnovljivih virov energije. Enodružinske hiše, ki smo jih (večinoma lastnoročno) gradili v drugi polovici prejšnjega stoletja, ne ustrezajo več današnjim tehničnim in bivanjskim standardom. So energijsko potratne, ne zagotavljajo visokega bivalnega ugodja in so pogosto tudi nefunkcionalne. Na primeru obnove tipične tovrstne hiše bodo prikazali sodobne gradbeno-tehnične ukrepe pri prenovi, inovativno izboljšanje prostorsko-funkcionalne razporeditve ter osvetlili možnosti za pridobitev nepovratne finančne spodbude Eko sklada.