Prikazi primerov dobre prakse - Sejem Dom
SI
Show menu

Prikazi primerov dobre prakse

Dvorana Povodni mož

Za vse, ki gradijo ali prenavljajo ali jih le zanimajo novosti, prikazani primeri dobre prakse. Na modelih, panojih in s pomočjo interaktivnih orodji bo predstavljena sodobna vgradnja oken in vrat in energijsko učinkovita okna, rešitve s sestavami in izvedbo pohodnih in nepohodnih ravnih streh, sistemske rešitve za skoraj nič-energijske hiše, sistemi prezračevanja bivalnih prostorov, najsodobnejša (energijsko učinkovita in do okolja prijazna) toplotna črpalkah za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, mala čistilna naprava in nabor ukrepov in postopkov za globoko oz. celovito prenovo večstanovanjskih stavb.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.
Eden izmed inštrumentov za dvig kakovosti grajenega okolja in uvajanja novih principov gradnje in tudi prenove so okoljski certifikati, uveljavljeni že več pol stoletja. V našem prostoru je to nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, ki že skoraj četrt stoletja skrbi za prenos znanja in dobro prakso ter zagotavljanje višje kakovosti v graditeljstvu.

V nadaljevanju podrobnejši opis prikazov primera dobrih praks:

1. Vgradnja oken in vrat, ki so del ovoja stavbe, izgleda precej enostavno opravilo, pa je res tako? Na modelih in slikah bo nazorno prikazan celoten postopek sodobne vgradnja oken in vrat, bolj poznan kot »RAL montaža«, sodobna, energijsko učinkovita okna, tesnilna in pritrdilna sredstva. Pri tem so ključni izbira ustreznih oken in vrat s takimi lastnostmi, ki ustrezajo dani situaciji, priprava odprtin in vseh postopkov vgradnje, kamor sodi tudi tesnjenje rege v treh ravneh, ki zagotavljajo trajnost in funkcionalnost.

2. Višji nivo bivanja ponujajo zunanje površine, kamor sodijo balkoni, lože ter terase oz. pohodne ravne strehe in nepohodne ravne strehe, pri čemer so ključne rešitve z ustrezno sestavo oz. izbiro materialov in izvedba. Kakšna mora biti izvedba ravnih pohodnih ali nepohodnih streh in kako zagotoviti vodotesnost, ustrezno toplotno zaščito, požarno varnost in druge parametre ter funkcionalnost in okoljsko sprejemljivost.

3. Gradnja montažnih hiš je pri nas v porastu, zahteve naročnikov glede bivanja so vsako leto višje, zato so ključne sistemske rešitve, ki zagotavljajo gradnjo skoraj nič-energijskih hiš, ki hkrati zadostijo  potrebam in željam naročnikov, zagotavljajo trajno funkcionalnost, okoljsko sprejemljivost in ekonomičnost rešitev.

4. Med ukrepe, ki zagotavljajo večjo energijsko učinkovitost ter zdrave bivalne pogoje in dobro počutje v novih in prenovljenih stavbah ob upoštevanju navodil za vzdrževanje (redna menjava filtrov) sodijo sistemi za prezračevaje bivalnih prostorov. Prikazan bo primer lokalne prezračevalne naprave, primerne predvsem pri zamenjavi oken in vrat, saj jo lahko integriramo v okenski profil, kar pomeni, da ni potreb po dodatnih gradbenih posegih v bivalnih prostorih.

5. Toplotne črpalke spadajo med obnovljiv vir energije, še posebej najsodobnejše, ki so energijsko  učinkovite in do okolja in ljudi prijazne, s čimer pripomorejo h razogljičenju stavbnega sektorja. Kakšne lastnosti mora imeti sodobna toplotna črpalka, ali izbira vpliva na nivo hrupa oz. kaj vpliva na tišje delovanje in ali je dizajn oz. oblikovanje pomemben element za določitev lokacije vgradnje ter  enostavno upravljanje naprave preko IKC sistema v bivalnih prostorih in mobilne aplikacije.

6. Razpršena poselitev in komunalna opremljenost pri nas pogojujeta nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav. Sodoben način življenja pa dodatno zahtevo upravljanja takih naprav preko IKC sistemov, ki omogočajo hitro in zanesljivo spremljanje želenih podatkov in upravljanje na daljavo. Pri tem pa je pomembna tudi zasnova čistilne naprave ter vgradnja  sistemov in elementov, ki zagotavljajo trajnost in učinkovitost.

7. Globoka oz. celovita prenova večstanovanjskih stavb (pa tudi stavb javnega sektorja) je ključna za doseganje strateških ciljev na področju izpustov toplogrednih plinov na ravni EU in Slovenije. Prikazan bo nabor premišljenih ukrepov, postopkov in rešitev, nujnih za zasledovanje tehnično-tehnoloških izboljšav, okoljskih, družbenih in ekonomskih vidikov v celotni življenjski dobi stavbe, kamor sodi tudi uporaba, vzdrževanje / servisiranje, upravljanje, pa tudi končna razgradnja. Za več informacij so na voljo brezplačni in neodvisni individualni nasveti vsak dan med 10.00 in 19.00 uro oz. v nedeljo do 17.00 ure in predavanja strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK vsak dan ob 16.30, razen v četrtek, 5. marca, ob 16.00 uri, v Preddverju dvorane Kupola. 

Novice

27.03.2023

61. Sejem Dom uspešno za nami

Vse za gradnjo in prenovo je od 22. do 26. marca na največji sejemski prireditvi...
Preberi več >>
09.03.2023

61. Sejem Dom

Od 22. do 26. marca 2023 bo na Gospodarskem razstavišču potekal največji sejem...
Preberi več >>
04.11.2022

Izbira kvalitetnega parketa je zelo pomembna!

Ko izbiramo vrsto parketa, moramo razmisliti o nekaj ključnih dejavnikih...
Preberi več >>
Arhiv novic »