Nacionalni strokovni posvet - Sejem Dom
SI
Show menu

Nacionalni strokovni posvet

Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi
Gradbeni inštitut ZRMK, CER in KOC Inovatis vabijo na nacionalni strokovni posvet z naslovom »Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi«, ki bo v petek, 6. marca 2020, med 10. in 15. uro v dvorani Urška 3 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Evropa in z njo Slovenija si ta čas zastavljata ambiciozne cilje na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Govorimo o razogljičenju stavbnega fonda do leta 2050, kar zahteva gradnjo visoko učinkovitih novih stavb in intenzivno prenovo obstoječega stavbnega fonda.

Trajnostna gradnja je izjemno pomemben del širšega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo. Uvajanje novih sodobnih tehnologij, načela krožne uporabe virov, digitalizacija, novi standardi in kriteriji ustvarjajo nova delovna mesta in zahtevajo nove kompetence po celotni vrednostni verigi gradbenega sektorja.

Za vrednotenje in primerjavo trajnostne gradnje potrebujemo različna orodja in okoljske certifikacijske sheme, kot je npr. nacionalni znak za okolje, imenovan Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG. Razvoj znanj in kompetenc ima pri spodbujanju razvoja trajnostne gradnje strateško vlogo. Ključnega pomena je usposobljenost kadra opremljenega z znanjem in  potrebnimi veščinami, s čimer se zagotavljajo razvoj in gradnja trajnostnih stavb ter krepitev konkurenčnosti gradbenega sektorja.

To področje naslavljata dva projekta, ki vsak na svoj način utira pot do zastavljenih ciljev, prvi z razvojem sistemskega okolja, drugi s krepitvijo sposobnosti celotne verige gradbenega sektorja:

»Integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE«, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in v okviru katerega se izvajajo aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov oz. blaženje podnebnih sprememb in
»Kompetenčni center za inovativne stavbe – KOC INOVATIS«, ki poteka pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na posvetu želimo nasloviti izzive razogljičenje stavb:
spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij za razogljičenje stavb ter uporabe novih tehnologij,
krepitve znanja in usposobljenosti po celotni verigi gradbenega sektorja in
zagotavljanje kakovosti, prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse.

O izzivih bodo udeleženci posveta intenzivno razpravljali na hekatonu s priznanimi strokovnjaki.

Predstavitev projektov
na spletnih straneh www.care4climate.si  in www.koc-inovatis.si.

Program dogodka
10.00 – 10.30 Sprejem in registracija gostov
Uvodni nagovori
10.30 – 14.00 Predstavnik MOP
Zdravko Počivalšek, minister, MGRT
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Marko Lukić, CER
Mag. Marjan Velej, KOC INOVATIS
Zeleni dogovor EU v luči trajnostne gradnje
Katarzyna Wardal, Knauf Insulation
BPIE - Buildings Performance Institute Europe: BPIE –
Dr. Sheikh Zuhaib, BPIE
Arhitektura prihodnosti – prihodnost arhitekture
Matevž Čelik, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje – LIFE IP CARE4CLIMATE
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Nadgradnja okoljskega certifikata ZKG v podporo razogljičenju stavb - LIFE IP CARE4CLIMATE
Neva Jejčič, GI ZRMK
Interaktivni del z razpravo o nadgradnji certifikata ZKG - LIFE IP CARE4CLIMATE
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl in Neva Jejčič GI ZRMK
Povezava raziskovalne sfere in gospodarstva ter krožnost materialov
Prof. dr. Andreja Kutnar, InnoRenew CoE
Digitalizacija grajenega okolja
Ksenija Marc, SiBIM in EU BIM Task Group
Mobilnost in trajnostna gradnja
Marko Peterlin, IPOP – Inštitut za politiko prostora
Pametna omrežja in pametne stavbe
Igor Kulašič, Siemens
Hekaton s strokovnjaki (po abecednem vrstnem redu):
Maja Ivanič, Društvo arhitektov Ljubljana,
Borut Tavčar, Delo,
Oskar Komac, Državni svet RS in ZSSS,
Borut Hočevar, Finance,
p. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK,
dr. Dean Besednjak, Kronoterm
Franci Pliberšek, MIK,
Jože Volfand, Revija EOL,
Mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad RS in predsednik IZS,
dr. Dragica Marinič, SRIP krožno gospodarstvo,
mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd,
Slavko Gabrovšek, ZAPS
in predavatelji
14.00 – 15.00 Mreženje s pogostitvijo – sponzor pogostitve Energetski center Petrol
Moderatorja: Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK in Ana Struna Bregar, CER / KOC INOVATIS

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb urnika programa.

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. Angleška predavanja ne bodo prevajana.

Udeleženci dogodka prejmejo potrdilo o udeležbi na strokovnem posvetu.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na posvetu pridobijo eno (1) kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Tri (3) kreditne točke, sklop B, prejmejo tudi pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov s strani vseh soorganizatorjev dogodka. Dogodek bo sneman in fotografiran za namene javnih objav in promocije dogodka. Podatke bomo, partnerji dogodka, uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev in obveščanje o vsebinah, vezanih na dogodek.

Dogodek je brezplačen, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ  (s klikom se odpre spletni obrazec, v katerega se vpiše želene podatke in na koncu potrdi z besedo POŠLJI) ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do srede, 4. marca 2020.

Vljudno vabljeni!

Novice

27.03.2023

61. Sejem Dom uspešno za nami

Vse za gradnjo in prenovo je od 22. do 26. marca na največji sejemski prireditvi...
Preberi več >>
09.03.2023

61. Sejem Dom

Od 22. do 26. marca 2023 bo na Gospodarskem razstavišču potekal največji sejem...
Preberi več >>
04.11.2022

Izbira kvalitetnega parketa je zelo pomembna!

Ko izbiramo vrsto parketa, moramo razmisliti o nekaj ključnih dejavnikih...
Preberi več >>
Arhiv novic »