Program svetovanj EN SVET - Sejem Dom
SI
Show menu

Program svetovanj EN SVET

Mreža energetskih svetovalcev ENSVET – Eko sklad

Torek, 07. 03. 2017, 14.00–15.00

Sanacije starejše družinske hiše

Ko se odločamo za obsežnejšo prenovo starejše družinske hiše, se pojavlja več dilem, in sicer: kje začeti, kdaj opraviti energetski pregled stavbe, katere so prioritete glede energetske plati in kako načrtovati in izvesti prioritete, ko je najpomembnejši dejavnik finančna konstrukcija, način in kdaj je upravičeno sklepati kompromise. Predstavljeni bodo še načini izvedbe izolacije ovoja stavbe, zamenjava dotrajanega ogrevalnega sistema in možnost pridobivanja kreditov in nepovratnih sredstev Eko sklada. V predstavitvi bomo skozi povprečno enodružinsko hišo poskušali odgovoriti na zgornja vprašanja.

Svetuje Lucjan BATISTA 


Torek, 07. 03. 2017, 15.00–16.00

Kritične točke stanovanjskih zgradb

Predstavitev podaja mesta nastanka kritičnih točk v naših stanovanjskih zgradbah. Prikazani so vzroki za njihov nastanek in tudi posledice le-teh. Sledi podaja in obravnava ukrepov (organizacijskih in investicijskih) za odpravo kritičnih točk in njihovih posledic ter prikaz rezultatov odprave tako na področju zniževanja rabe energije, zniževanja stroškov za energijo, izboljšanju bivalnega ugodja kot tudi na področju zdravega bivanja.

Svetuje Evgen GÖMBÖS

Torek, 07. 03. 2017, 16.00–17.00

Prekrivanje strehe: možnosti za izboljšanje TI pod njo

Kako lahko izboljšamo toplotno izolativnost gradbene konstrukcije pod kritino v primeru prekrivanja.

Svetuje Boris KAC


Torek, 07. 03. 2017, 17.00–18.00

Energijsko varčni aparati v gospodinjstvu

Vemo, da starejši gospodinjski aparati in druge naprave za delovanje porabijo več električne energije in/ali vode kot novejši aparati, tudi raven hrupa je precej višja. Težko si predstavljamo, kolikšna je razlika v letnem strošku za delovanje teh aparatov oziroma naprav. Tudi pri nakupu novega aparata točno ne vemo, koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in kdaj se bo nekoliko višja cena nakupa pravzaprav povrnila.

Svetuje Lucjan BATISTA


Torek, 07. 03. 2017, 18.00–19.00

Finančne spodbude EKO sklada

Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti, kot so nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe, nepovratne finančne spodbude za večstanovanjske stavbe,  kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada. Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Lucjan BATISTA


Sreda, 08. 03. 2017, 14.00–15.00

Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stavbe

Ogrevanje s toplotno črpalko je eden izmed najnovejših načinov ogrevanja, ki je zelo primeren za dobro izolirane objekte in manj primeren za neizolirane. Investitor mora najti odgovore na vrsto vprašanj o načinih ogrevanja in primernosti njegovega objekta za ta način ogrevanja. Je možno ogrevati samo s TČ ali mora biti kombinacija z drugo kurilno napravo? Dobiti mora odgovore v zvezi z porabo električne energije, stroški vzdrževanja, garancijsko dobo, organizacijo in odzivnostjo servisne službe ter vrsto drugih vprašanj.

Svetuje Vladimir BIZJAK


Sreda, 08. 03. 2017, 15.00–16.00

Optimalna izbira kurilne naprave

Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in razgradnja kurilne naprave je življenjski ciklus, v katerem pričakujemo od kurilne naprave ekonomsko in ekološko ugodne rezultate.

Svetuje Andrej SVETINA


Sreda, 08. 03. 2017, 16.00–17.00

Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada občanom

Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti, kot so nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe, nepovratne finančne spodbude za  večstanovanjske  stavbe, kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada. Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Lucjan BATISTA


Sreda, 08. 03. 2017, 17.00–18.00

Ustrezno prezračevanje stavb in prezračevalne naprave z vračanjem toplote

Glavni poudarki predavanja: pomen kakovosti zraka; pomen zadostnega prezračevanja v energetsko saniranih stavbah; naravno prezračevanje z odpiranjem; nadzorovano prezračevanje z vračanjem; dve vrsti nadzorovanega prezračevanja z vračanjem toplote: lokalne naprave, centralne naprave; novejše naprave zagotavljajo tudi kontrolirano stopnjo zračne vlage v prostorih; v napravo je možno vgraditi grelec ali hladilnik za uravnavanje temperature zraka v prostorih; z vgradnjo cevnega korektorja v okoliško zemljino za dovod svežega zraka iz okolice je možno zvišati izkoristke naprave s koriščenje toplote zemlje; na Eko skladu je možno pridobiti nepovratna sredstva za vgradnjo lokalnih ali centralnih naprav za prezračevanje z vračanjem; pri novogradnji ali celoviti obnovi stavbe po standardu Eko sklada je za pridobitev nepovratnih spodbud vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote.

Svetuje Peter PETROVČIČ


Sreda, 08. 03. 2017, 18.00–19.00

Racionalna raba energije

Kako zmanjšati stroške v družinskem proračunu, z manjšo porabo energije, si bomo ogledali z naslednjih vidikov: zmanjševanje rabe z vidika večjih investicij (večje investicije, veliki prihranki); zmanjševanje rabe z vidika priročnih ukrepov (večino lahko opravimo sami); zmanjševanje rabe z vidika spremembe določenih navad (ne stanejo nič, so pa lahko zelo učinkovite).

Svetuje Lucjan BATISTA


Četrtek, 09. 03. 2017, 14.00–15.00

Sodobno ogrevanje z lesno biomaso

Lesna biomasa je zaradi lokalne in cenovne dostopnosti eden od najbolj razširjenih virov energije v slovenskih individualnih hišah. Žal pa je večina še vedno zgori v tehnološko zastarelih, neučinkovitih in okolju neprijaznih kotlih, v katerih so lastniki pred desetletji kurili že tudi premog in tekoča goriva. Posledice so prevelika poraba goriva, visoke emisije okolju in ljudem škodljivih snovi in neudobno posluževanje. Na predavanju bodo zato predstavljene značilnosti in prednosti sodobnega ogrevanja z lesno biomaso.

Svetuje Matjaž ERŽEN


Četrtek, 09. 03. 2017, 15.00–16.00

Energetska sanacija ovoja in prezračevanje

Bivalni pogoji po sanaciji ovoja stavbe.

Svetuje Nina REMIAŠ


Četrtek, 09. 03. 2017, 16.00–17.00

Ekonomski vidik skoraj nič-energijske hiše (sNEH)

Ekonomski vidik gradnje sNEH hiše in cenovna primerjava načinov gradnje zidana / montažna.

Svetuje Aleš Borut IVANKO


Četrtek, 09. 03. 2017, 17.00–18.00

Vlaga in plesen v stanovanjih

Predstavljeni bodo najbolj pogosti vzroki za nastajanje vlage in plesni v stanovanjih in ukrepi za njihovo preprečevanje. Izvedeli boste na kaj morate biti pozorni pri sanacijah, predstavljeni bodo najbolj pogosti načini sanacije vlage in plesni ter materiali, ki se pri tem uporabljajo.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Četrtek, 09. 03. 2017, 18.00–19.00

Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih

Med različnimi vzroki za navlaževanje kompaktnih gradbenih konstrukcij so najpogostejši toplotni mostovi, zaradi katerih so hladnejša mesta na gradbenih konstrukcijah, na katerih prihaja do kondenzacije vlage. Če je kondenzirane vode več in do kondenzacije prihaja pogosto, škoduje konstrukciji, da hitreje propada in hkrati je bolj izpostavljena nastanku plesni. Količina kondenzirane vodne pare na obodnih konstrukcijah je tudi sorazmerna vlažnosti zraka v bivalnem prostoru. Zunanji zrak je relativno bolj suh, zato vlažen zrak odvajamo s prezračevanjem; razen tega je svež zrak potreben za zdravo dihanje.

Svetuje Jožef POGAČNIK


Petek, 10. 03. 2017, 11.00–12.00

Pojav plesni in sanacija

Vzroki za nastanek plesni. Predlogi za sanacijo.

Svetuje Nina REMIAŠ


Petek, 10. 03. 2017, 12.00–13.00

Male čistilne naprave

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave oziroma zagotoviti nepretočne greznice, ki pa dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redno praznjenje in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (komunalna podjetja). Skrajni rok, da to storijo, je 31. 12. 2017, v nasprotnem primeru so za lastnike hiš predvidene denarne kazni. Sama uredba je posegla tudi na področje novogradenj, saj se na območjih, kjer ni urejena komunalna infrastruktura, investitorjem sploh ne izda več gradbenih dovoljenj brez ustreznega zagotovila o ureditvi odvajanja odpadnih voda.

Svetuje Ivan  KENDA


Petek, 10. 03. 2017, 13.00–14.00

Pravilna izbira toplotne črpalke zrak-voda

Med toplotnimi črpalkami za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode prevladujejo toplotne črpalke zrak-voda. Njihova učinkovitost se spreminja in je odvisna od zunanje temperature. Ključnega pomena je izračunati toplotne potrebe stavbe in na tej osnovi določiti, kakšno toplotno črpalko potrebujemo, bodisi če ogrevamo samo s toplotno črpalko ali pa imamo poleg nje še nek dodaten vir ogrevanja.

Svetuje Drago CVRTILA


Petek, 10. 03. 2017, 14.00–15.00

Eko spodbude

Pregledali bomo, katere razpise je Eko sklad pripravil letos. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti: nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe; nepovratne finančne spodbude za več stanovanjske stavbe; javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada.

Svetuje Ivan KENDA


Petek, 10. 03. 2017, 15.00–16.00

Ogrevanje in priprava tople vode s toplotno črpalko

Na predavanju bo predstavljena toplotna črpalka, njeno delovanje, uporaba v gospodinjstvih in izvedba ogrevanja stanovanjskih stavb s toplotnimi črpalkami. Poskušali smo odgovoriti na vprašanje, kakšne toplotno-izolacijske lastnosti mora imeti stanovanjska stavba in kakšno toplotno črpalko izbrati, da bo ogrevanje optimalno. Predstavljeni so bili  primeri vključitve toplotnih črpalk v ogrevalni sistem, priključitev toplotne črpalke na električno omrežje ter rezervni sistemi ogrevanja in električnega napajanja ogrevalnega sistema.

Svetuje  Samo COTELJ


Petek, 10. 03. 2017, 16.00–17.00

Energetsko varčna in kvalitetna osvetlitev doma

Svetuje Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ


Petek, 10. 03. 2017, 17.00–18.00

Toplotna zaščita stanovanjskih stavb

Toplotna izolacija objekta proti terenu, toplotne izolacije na fasadah, proti podstreham in v mansardnih stanovanjih, toplotni mostovi, vgrajevanje stavbnega pohištva.

Svetuje Janko ROZMAN


Petek, 10. 03. 2017, 18.00–19.00

Minimalni standardi bivanja v starejši stavbi

V starejših stavbah pogosto ni možno zagotoviti sodobnih bivalnih standardov, ne da bi celovito prenovili stavbo. Običajno govorimo o energetski prenovi stavbe, pri kateri ni namen samo varčevanje z energijo, ampak predvsem izboljšanje bivalnih pogojev. Kljub primernemu vzdrževanju in prisvojenim navadam pri uporabi bivalnega prostora se današnji srečujemo z novimi  zahtevami vzdrževanja stavb in bivalnimi potrebami, ki omogočajo kakovostno, udobno in zdravo bivanje.  Poleg slabosti, ki izhajajo iz zastarelosti gradbene zasnove, materialov in napak pri gradnji, pogojev prezračevanja in ogrevanja, pogosto ni samo vsesplošno pomanjkanje virov investicijskih sredstev vzrok za kolebanje in odlašanje, da bi si zagotovili vsaj minimalne pogoje kakovostnega bivanja glede na sodobne bivalne standarde.

Svetuje Jožef POGAČNIK


Sobota, 11. 03. 2017, 11.00–12.00

Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva

V stanovanjskih in tudi večstanovanjskih zgradbah so fosilna goriva, predvsem zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, zelo pogost energent. Prednost plinskih peči oz. kotlov na fosilna goriva je v tem, da ne zahtevajo visoke začetne investicije in zavzemajo relativno malo prostora. Tovrstne peči so primerne tudi za sodobne novogradnje. Če pa imate starejšo dotrajano plinsko peč ali kotel na kurilno olje, je smiselno preveriti, koliko lahko prihranite z zamenjavo dotrajane peči ter s katerimi dodatnimi ukrepi na ogrevalnem sistemu lahko še dodatno zmanjšate rabo energije v svojem domu.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Sobota, 11. 03. 2017, 12.00–13.00

Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij

Katero vrsto ogrevalnega sistema izbrati in kateri energent je primeren za vaše potrebe. Ker ima vsak sistem prednosti in slabosti, splošno veljavnih najboljših rešitev ni, vam neodvisni strokovnjaki pri odločitvah lahko pomagajo.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Sobota, 11. 03. 2017, 13.00–14.00

Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada j.s. za občane

Predstavljeni bodo krediti in nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2017, ki so namenjeni za spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Podrobno vam bomo predstavili podrobnosti in novosti ter odgovarjali tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Sobota, 11. 03. 2017, 14.00–15.00

Zasnova in gradnja sodobne masivne lesene hiše

Ekološka gradnja stremi k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje tako pri sami gradnji stavbe kot v njenem obratovanju. Hkrati je cilj ustvariti čim bolj kvalitetno in zdravo bivalno ugodje za uporabnike. Na predavanju bodo na konkretnem primeru sodobne lesene hiše izpostavljena načela ekološke gradnje in principi zasnove energijsko učinkovite hiše v pasivnem standardu.

Svetuje Jernej MARKELJ


Sobota, 11. 03. 2017, 15.00–16.00

Vlaga v stavbi ali stanovanju

Vlaga se lahko pojavi iz različnih vzrokov. Ločiti je potrebno med kapilarno in kondenzno vlago. Z ustreznim ravnanjem ali postopki lahko vlago v stavbi odpravimo ali vsaj bistveno zmanjšamo.

Svetuje Drago CVRTILA


Sobota, 11. 03. 2017, 16.00–17.00

Plesen v zgradbah in na zgradbah

Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj. Predstavlja tako zdravstveni kot tudi estetski  problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in  na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se jo dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo.

Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC


Sobota, 11. 03. 2017, 17.00–18.00

Praktične izkušnje pri projektiranju nizko energijskih in pasivnih hiš

Glede na dosedanje izkušnje pri projektiranju nizko energijskih in pasivnih hiš bom predstavila prednosti in slabosti načrtovanja in gradnje nizko energijskih in pasivnih hiš.

Svetuje Petra ŽIHER SOK 


Sobota, 11. 03. 2017, 18.00–19.00

Celovita obnova enodružinske hiše in subvencije Eko sklada

Enodružinske hiše, ki smo jih (večinoma lastnoročno) gradili v drugi polovici prejšnjega stoletja, ne ustrezajo več današnjim tehničnim in bivanjskim standardom. So energijsko potratne, ne zagotavljajo visokega bivalnega ugodja in so pogosto tudi nefunkcionalne. Na primeru obnove tipične tovrstne hiše bomo prikazali sodobne gradbeno-tehnične ukrepe pri prenovi, izboljšanje prostorsko-funkcionalne razporeditve ter možnosti za pridobitev finančne spodbude Eko sklada.

Svetuje Jernej MARKELJ


Nedelja, 12. 03. 2017, 11.00–12.00

Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada občanom

Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov. Predstavili vam bomo podrobnosti in novosti, kot so nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe, nepovratne finančne spodbude za večstanovanjske stavbe,  kreditiranje okoljskih naložb občanov in vse ostale aktualne razpise Eko sklada. Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Lucjan BATISTA


Nedelja, 12. 03. 2017, 12.00–13.00

Praktične izkušnje pri uporabi lesnih goriv

Cene energentov so marsikoga prisilile k uporabi lesnih goriv, govorili bomo o ekonomskih učinkih, PM 10 in PM2,5 prašnih delcih.

Svetuje Ludvik HRIBERŠEK


Nedelja, 12. 03. 2017, 13.00–14.00

Čiščenje odpadnih voda

Praktične izkušnje s področja  čiščenja odpadnih voda na malih bioloških čistilnih napravah, primerjava med rastlinskimi in MČN.

Svetuje Ludvik HRIBERŠEK


Nedelja, 12. 03. 2017, 14.00–15.00

Toplotna zaščita stavb

Predstavljene so toplotne izgube v stavbah s poudarkom na toplotnem ovoju. Ločeno so obdelani posamezni deli (fasada, streha, tla proti terenu in okna) ter možni ukrepi skupaj z njihovo ekonomiko.

Svetuje Marjan GUMZEJ


Nedelja, 12. 03. 2017, 15.00–16.00

Ogljični odtis

Kaj je ogljični odtis ?

Izračun oglijčnega odtisa. Kako si ga izračunamo sami? Strategija prehoda v nizkoogljično družbo. Kje lahko dobim še več informacij? Na ta in podobna vprašanja bomo poskušali odgovoriti na naših predavanjih.

Svetuje Lucjan BATISTA


Nedelja, 12. 03. 2017, 16.00–17.00

Gradnja NEH – primeri iz prakse

Specifična letna rada toplote za ogrevanje je majhna – da se to pozna v praksi in ne samo pri izračunu gradbene fizike, mora biti izvedba kvalitetna. Ključna stvar pri izvedbi gradnje so torej detajli – pravilno načrtovanje le-teh in pravilna izvedba. 

Svetuje Lucjan BATISTA


Novice

27.03.2023

61. Sejem Dom uspešno za nami

Vse za gradnjo in prenovo je od 22. do 26. marca na največji sejemski prireditvi...
Preberi več >>
09.03.2023

61. Sejem Dom

Od 22. do 26. marca 2023 bo na Gospodarskem razstavišču potekal največji sejem...
Preberi več >>
04.11.2022

Izbira kvalitetnega parketa je zelo pomembna!

Ko izbiramo vrsto parketa, moramo razmisliti o nekaj ključnih dejavnikih...
Preberi več >>
Arhiv novic »