Sejem Dom

Ukrepi za energetsko bolj učinkovit in trajnosten dom


Obstaja veliko načinov, kako lahko svojo hišo naredite bolj energetsko učinkovito in trajnostno. Pred vami je nekaj možnosti:

1. Izolirajte svoj dom

Pravilna izolacij vam lahko pomaga, da bo vaš dom pozimi topel in poleti hladen, s čimer zmanjšate porabo energije in znižate račune za energijo

2. Zamenjajte okna

Zamenjava starih oken z energetsko učinkovitejšimi lahko pomaga zmanjšati toplotne izgube in izboljša splošno energetsko učinkovitost vašega doma.

3. Namestite programabilni termostat

Programabilni termostat vam omogoča nastavitev različnih temperaturnih nastavitev za različne ure dneva, tako da ne ogrevate ali hladite prazne hiše oziroma ogrevanje prilagodite dejanskim potrebam.

4. Investirajte v energetsko učinkovite naprave

Zamenjava vaših starih naprav z napravami s certifikatom Energy Star vam lahko pomaga zmanjšati porabo energije in znižati račune za energijo.

5. Razmislite o obnovljivih virih energije

Namestitev sončnih kolektorjev ali majhne vetrne turbine vam lahko pomaga pri pridobivanju lastne električne energije in zmanjša odvisnost od fosilnih goriv.

6. Zmanjšajte porabo vode

Namestite prho z nizkim pretokom in odpravite morebitno puščanje vode v stranišču, izberite na sušo odpornejše rastline pri urejanju okolice ter tako privarčujte z vodo in zmanjšajte račun za vodo.

7. Uporabite trajnostne materiale

Ko prenavljate ali posodabljate svoj dom, razmislite o uporabi trajnostnih materialov, kot so recikliran ali predelan les, barva z nizko vsebnostjo hlapnih organskih snovi HOS (VOC) in naravna vlakna.


Z izvajanjem teh in drugih energetsko učinkovitih in trajnostnih ukrepov lahko pomagate zmanjšati svoj o
gljični odtis in naredite svoj dom okolju prijaznejši.

Vir: mojprihranek.si