Gradbeni inštitut ZRMK - Sejem Dom
SI
Show menu

Gradbeni inštitut ZRMK

Strokovna posveta in Živi laboratorij

Sreda, 6. marec, 10.30–13.30 ure, dvorana Galerija Strokovni posvet – Okoljske lastnosti proizvodov za kazalnike trajnostne gradnje – LIFE IP CARE4CLIMATE

Strokovni posvet je namenjen predvsem proizvajalcem in dobaviteljem proizvodov, o pomenu izkazovanja okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov, konkurenčnih prednostih za proizvajalce in povezovanju z nastajajočim sistemom vrednotenja trajnostne gradnje v Sloveniji.Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Udeležba na posvetu je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije dogodka prijavite. Prijave sprejemamo preko spletne povezave TUKAJ ali e-pošte: usposabljanje@gi-zrmk.si do torka, 5. marca.
Vabilo (653 KB)
Četrtek, 7. marec, ob 16.30 uri, Preddverje dvorane KupolaStrokovni posvet – Živi laboratorij o celoviti prenovi večstanovanjskih stavb in bivanje v prenovljenih stavbah – H2020 HAPPEN

Skoraj dve tretjini večstanovanjskih stavb pri nas je bilo zgrajenih pred letom 1980. V velikem delu večstanovanjskega fonda je tako že nastopil čas za korenito prenovo.Živi laboratorij je namenjen seznanitvi s pristopi pri celovitih prenovah večstanovanjskih stavb. Na dogodku, ki je namenjen predvsem stanovalcem večstanovanjskih stavb, se bo mogoče seznaniti o tem, kako pomembne so globoke oz. celovite prenove oziroma tehnični, okoljski in ostali vidiki prenove za izboljšanje bivalnih pogojev. 

Udeležba je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije dogodka prijavite preko spletne povezave TUKAJ ali e-pošte: usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do srede, 6. marca.
Vabilo (362 KB)
Petek, 8. marec, 10.30–13. ure, dvorana ForumStrokovni posvet – Potenciali občinskega proračuna za promocijo obnovljivih virov energije – Interreg Med – L4G

Aktivnosti na področju širjenja rabe obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) so na področju energetike ključnega pomena za uspešen prehod v trajnostno družbo. Trajnostni razvoj s trdnimi temelji lahko gradimo zgolj od spodaj navzgor, zato imajo lokalne skupnosti kot najmanjši povezovalec ljudi z voljenim vodstvom pri tem najpomembnejšo vlogo. Lokalne skupnosti (občine) imajo na voljo več posrednih in neposrednih ukrepov za URE in promocijo OVE.

Udeležba je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije dogodka prijavite preko spletne povezave TUKAJ ali e-pošte: usposabljanje@gi-zrmk.si  najkasneje do četrtka, 7. marca.
Vabilo (659 KB)