Mreža ENSVET – Eko sklad - Sejem Dom
SI
Show menu

Mreža ENSVET – Eko sklad

Svetovanja in predavanja

Predavanja energetskih svetovalcev mreže ENSVET – Eko sklad

Dvorana Povodni mož

Torek, 5. marec, 14.00 –15.00
Enostavni energetski ukrepi
Kljub visokim cenam se včasih izkaže, da večje naložbe v stare stavbe niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Stroške za energijo lahko zmanjšamo s preprostimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, stroški zanje pa niso visoki.

Torek, 5. marec, 15.00 –16.00
Ogrevanje stanovanjskih stavb s toplotno črpalko
Negativni vplivi rabe energije na okolje so ključni razlogi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije. Vse več se obstoječe kurilne naprave nadomešča s toplotnimi črpalkami za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, skratka, ugotavljamo, da je elektrifikacija ogrevanja v polnem zagonu. Seveda se ob tem nenehno pojavljajo tudi vprašanja, zlasti pri radiatorskem ogrevanju slabše izoliranih stavb. Na predavanju bomo poskušali odgovoriti na ključna vprašanja pri ogrevanju slabše izoliranih stavb s toplotno črpalko.
Svetuje Samo COTELJ

Torek, 
5. marec, 16.00 –17.00
Sodobno ogrevanje z lesno biomaso
Lesna biomasa je zaradi lokalne in cenovne dostopnosti eden od najbolj razširjenih virov energije v slovenskih individualnih hišah. Žal pa je večina še vedno zgori v tehnološko zastarelih, neučinkovitih in okolju neprijaznih kotlih, v katerih so lastniki pred desetletji kurili že tudi premog in tekoča goriva. Posledice so prevelika poraba goriva, visoke emisije okolju in ljudem škodljivih snovi in neudobno uporaba. Na predavanju bodo zato predstavljene značilnosti in prednosti sodobnega ogrevanja z lesno biomaso.
Svetuje Matjaž ERŽEN

Torek, 
5. marec, 17.00 –18.00
Finančne spodbude Eko sklada j.s. RS
Na predavanju bo predstavljena shema podpor in kreditov, ki jih občani lahko pridobijo, če se odločijo za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije ali rabo obnovljivih virov energije.
Svetuje Samo COTELJ

Torek, 05. 03. 2019, 18.00 –19.00
Ekonomika energentov pri ogrevanju in dobe vračanja investicij
Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma? Ni enostavno, saj obstaja veliko dejavnikov, o katerih morate razmisliti. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti – idealnih rešitev za splošno uporabo ni. Ostane le, da poskušamo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo na izbiro, in tako določiti najboljšo možno rešitev.

Sreda, 06. 03. 2019, 14.00–15.00
Male čistilne naprave
Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja.
Svetuje Ivan KENDA

Sreda, 06. 03. 2019, 15.00–16.00
Finančne spodbude Eko sklada j.s. RS
Na predavanju bo predstavljena shema podpor in kreditov, ki jih občani lahko pridobijo, če se odločijo za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije ali rabo obnovljivih virov energije.
Svetuje Lucjan BATISTA

Sreda, 06. 03. 2019, 16.00–17.00
Sodobna vgradnja stavbnega pohištva
Danes mora biti dom ne samo lep in uporaben, ampak je posebej pomembno tudi, da je kar se da energetsko učinkovit. K temu lahko veliko pripomoremo s primerno izbiro zunanjega stavbnega pohištva. Ker je stavbno pohištvo, kot so vhodna vrata ali okna, nekaj, kar kupujemo enkrat na nekaj deset let, je pomembno, da se pri nakupu pametno odločimo. Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna s smernico RAL, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja, in ne posameznih komponent.
Svetuje Primož KRAPEŽ

Sreda, 06. 03. 2019, 17.00–18.00
Gradnje skoraj nič-energijske hiše
Predstavili bomo gradnjo NEH – primere iz prakse. Specifična letna rada toplote za ogrevanje je majhna: da se to pozna v praksi in ne samo pri izračunu gradbene fizike, mora biti izvedba kvalitetna. Ključna stvar pri izvedbi gradnje so torej detajli – pravilno načrtovanje le-teh in seveda pravilna izvedba. Tu za »šlamparijo« ni prostora. Na predstavitvi bomo poseben poudarek namenili torej pravilni in kvalitetni načrtovani izvedbi.

Svetuje Lucjan BATISTA
Sreda, 06. 03. 2019, 18.00–19.00
Vlaga in plesen v stanovanjih
Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja. V mislih imamo razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotne mostove, kondenzacijo in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno. Vse to po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja.

Svetuje Primož KRAPEŽ
Četrtek, 07. 03. 2019, 14.00–15.00
Fasade
Svetuje Simoneta ŽOGAN

Četrtek, 07. 03. 2019, 15.00–16.00
Samooskrba z električno energijo
Podani bodo podatki o sončnem sevanju, pričakovani proizvodnji na dani lokaciji v odvisnosti od usmerjenosti in naklonskega kota panelov, katere panele izbrati, kolikšna naj bo moč elektrarne, finančni učinek in praktične izkušnje iz lastne elektrarne.
Svetuje Evgen GÖMBÖS

Četrtek, 07. 03. 2019, 16.00–17.00
Prezračevanje bivalnih prostorov
Prostore, v katerih se zadržujemo, moramo prezračevati zaradi zdravja, ugodja, varnosti idr.  V večini stanovanj je še vedno urejeno naravno občasno prezračevanje, v novih stanovanjskih objektih mora biti urejeno prisilno z vračanjem toplote ali rekuperacijo. Prezračevanje ureja zakonodaja. Ne glede na zakonodajo moramo zaradi svojega zdravja in počutja sami pravilno prezračevati prostore.
Prednost konstantnega prezračevanja pred občasnim je velika. Zagotavlja povečano ugodje na račun konstantnega dovoda svežega zraka, količina CO2 je zmanjšana, neprijetne vonjave so odstranjene, vlažnost v prostoru je optimalna, preprečuje nastanek plesni, zmanjšuje toplotne izgube, ni vnosa prašnih delcev, ni hrupa zaradi zaprtih oken.
Svetuje Vladimir BIZJAK

Četrtek, 07. 03. 2019, 17.00–18.00
Vzroki in odprava plesni v stavbah in na stavbah
Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj.  Predstavlja tako zdravstveni kot tudi estetski  problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se je dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo.
Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC

Četrtek, 07. 03. 2019, 18.00–19.00
Prašni delci PM10
Raziskave so pokazale, da so prašni delci, ki jih skozi dihala spravimo v telo, zdravju zelo nevarni in celo vzrok preranih smrti. Manjši kot so, večjo škodo naredijo našemu zdravju. V predavanju bomo pogledali, kaj so najpogostejši vzroki za nastanek teh delcev, zakaj škodujejo in kako se jim vsaj deloma izogniti.
Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC

Petek, 08. 03. 2019, 14.00–15.00
Nadzorovano prezračevanje z vračanjem toplote
Svetuje Peter PETROVČIČ

Petek, 08. 03. 2019, 15.00–16.00
Izolacija fasade in strehe
Na predavanju bomo predstavili vrste izolacij in pomembnost detajlov.
Svetuje Nina REMIAŠ

Petek, 08. 03. 2019, 16.00–17.00
Zrakotesnost pri novih gradnjah in energetskih sanacijah obstoječih stavb
Svetuje Miha NAHTIGAL

Petek, 08. 03. 2019, 17.00–18.00
Varčevanje z električno energijo v gospodinjstvu
Na predavanju bomo predstavili, kako pravilno izbrati in uporabljati gospodinjske stroje in naprave, kot so zamrzovalnik, hladilnik, za gretje vode, električni štedilnik, pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, klimatske naprave, računalniki, tv, razsvetljava.
Svetuje Nikolaj TORKAR

Petek, 08. 03. 2019, 18.00–19.00
Toplotna črpalka in sončna elektrarna sta idealen par
Na predavanju bomo predstavili primer iz prakse.
Svetuje Ludvik HRIBERŠEK

Sobota, 09. 03. 2019, 11.00–12.00
Primeri napak pri gradnjah in primeri dobre prakse
Slovenci smo znani kot samograditelji in veliko radi postorimo sami. Če nismo dobro podučeni, lahko pri tem naredimo nemalo napak, ki nam pri uporabi hiše ali stanovanja povzročajo probleme v obliki vlage, plesni ali nepotrebne izgube toplote. Včasih so tudi hiše »nerodno« projektirane. Na predavanju bomo pogledali nekaj napak, ki so v praksi pogoste, in komentirali, kakšna bi bila pravilna izvedba.
Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC

Sobota, 09. 03. 2019, 12.00–13.00
Ali se sončna elektrarna splača?
Gradnja sončne elektrarne je smiselna zaradi zmanjšanja onesnaženosti okolja, neodvisnosti od dobaviteljev ipd., smiselna pa naj bi bila tudi z vidika investicije. Ali je res tako?
Svetuje Drago CVRTILA

Sobota, 09. 03. 2019, 13.00–14.00
Ogrevanje sodobne hiše s SONČNO ELEKTRARNO
Princip gradnje skoraj nič-energijske hiše, ki z lastno sončno elektrarno 100-odstotno izkorišča obnovljive vire energije. Ob pravilni zasnovi pa zlahka izdelamo plus energijsko hišo, saj nam proizvedena elektrika zlahka pokrije vse potrebe za ogrevanje in pripravo TSV iz 100-odstotnega obnovljivega vira. Ostanek proizvodnje pa lahko porabimo za gospodinjsko elektriko in dobimo plus energijsko hišo na podlagi samooskrbe z električno energijo. Takšni objekti so lahko cenejši kot klasične sNEH ali pasivne hiše že v času gradnje. Na dolgi rok pa je hiša energetsko lahko v celoti neodvisna.
Svetuje Aleš Borut IVANKO

Sobota, 09. 03. 2019, 14.00–15.00
Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak - voda
Vgradnja toplotnih črpalk zrak-voda predstavlja danes veliko večino vgrajenih toplotnih črpalk. Pri njih je vir odvzema toplote zrak, katerega temperatura se spreminja. To pa ima velik vpliv na delovanje toplotne črpalke.
Svetuje Drago CVRTILA
Sobota, 09. 03. 2019, 15.00–16.00

Male sončne elektrarne
Male sončne elektrarne za gospodinjstva in podjetja – na predavanju bomo predstavili praktične izkušnje s področja investicij v MSE za gospodinjstva ter priložnosti MSE za podjetja, še posebej tista družinska podjetja, ko se bivanje in dejavnost dogaja v skupnem kompleksu.
Svetuje Ludvik HRIBERŠEK
Sobota, 09. 03. 2019, 16.00–17.00

OPTIMALNA IZBIRA OGREVALNE NAPRAVE
Pravilna izbira ogrevalne naprave za ogrevanje prostorov in tople sanitarne vode se pokaže v ugodnih ekonomskih in ekoloških učinkih ter vsestranskem udobju.

Svetuje Andrej SVETINA
Sobota, 09. 03. 2019, 17.00–18.00
Najnovejši trendi pri gradnji enodružinskih hiš
Na predavanju bomo pogledali, v katero smer se z vidika energetske učinkovitosti giblje gradnja stavb. Izvedeli bomo, kaj so nizko-energijske, pasivne, skoraj nič-energijske in plus energijske hiše, kakšni so osnovni koncepti energetsko učinkovite gradnje, katere so prednosti in slabosti posameznih načinov gradnje, kateri sistemi se uporabljajo v teh hišah in kako te hiše naredimo ekološko še bolj sprejemljive.
Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC

Sobota, 09. 03. 2019, 18.00–19.00
Kako saniram objekt skoraj zastonj
Svetuje Wadie KIDESS

Nedelja, 10. 03. 2019, 11.00–12.00
Načini in tehnologije za zagotavljanje ustrezne kvalitete zraka v prostoru
Kakovost zraka, ki ga dihamo v zaprtih prostorih, ima učinek na naše počutje in tudi zdravje. Zato je pomembno, da pri gradnji ali prenovi pozornost namenimo tudi ustreznemu prezračenju/zračenju prostorov. Na predavanju prestavljamo različne tehnologije in načine prezračevanja.
Svetuje Patricjo BOŽIČ

Nedelja, 10. 03. 2019, 12.00–13.00
Vzroki za nastanek plesni v stanovanjih in njihova sanacija
Predstavljeni bodo najpogostejši vzroki, ki pripomorejo k temu, da se plesen pojavi, kaj predstavlja toplotni most, kako pravilno prezračevati, kako pravilno ogrevati ter kako plesen vpliva na vaše zdravje. Pojasnjene bodo tudi možne rešitve, kako zidno plesen trajno odpraviti.
Svetuje Patricjo BOŽIČ

Nedelja, 10. 03. 2019, 13.00–14.00
Učinkovita raba električne energije, sončne elektrarna
Spregovorili bomo o proizvodnji, ceni in učinkoviti rabi električne energije. Obravnavali bomo smiselnost gradnje sončne elektrarne za samooskrbo: sončno obsevanje, namen, elementi sistema, postopek gradnje, določanje prihrankov – ekonomska upravičenost, možnosti sofinanciranja, nepovratna sredstva – subvencije in krediti. Se odločate za električni avtomobil?
Svetuje Marko PIRC

Nedelja, 10. 03. 2019, 14.00–15.00
Enostavni energetski ukrepi
Kljub visokim cenam se včasih izkaže, da večje naložbe v stare stavbe niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Stroške za energijo lahko zmanjšamo s preprostimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, stroški zanje pa niso visoki.
Svetuje Patricjo BOŽIČ

Nedelja, 10. 03. 2019, 15.00–16.00
Pristopi in subvencije za prenovo enodružinske hiše
Enodružinske hiše, ki smo jih (večinoma lastnoročno) gradili v drugi polovici prejšnjega stoletja, ne ustrezajo več današnjim tehničnim in bivanjskim standardom. So energijsko potratne, ne zagotavljajo visokega bivalnega ugodja in so pogosto tudi nefunkcionalne. Na primeru obnove tipične tovrstne hiše bomo prikazali sodobne gradbeno-tehnične ukrepe pri prenovi, inovativno izboljšanje prostorsko-funkcionalne razporeditve ter osvetlili možnosti za pridobitev nepovratne finančne spodbude Eko sklada.
Svetuje Jernej MARKELJ

Novice

09.03.2023

61. Sejem Dom

Od 22. do 26. marca 2023 bo na Gospodarskem razstavišču potekal največji sejem...
Preberi več >>
04.11.2022

Izbira kvalitetnega parketa je zelo pomembna!

Ko izbiramo vrsto parketa, moramo razmisliti o nekaj ključnih dejavnikih...
Preberi več >>
02.11.2022

Ponudniki oken in vrat na 61. sejmu Dom!

Naši ponudniki oken in vrat vam bodo na sejmu Dom z veseljem svetovali!
Preberi več >>
Arhiv novic »